EcoWeb Garden

EcoWeb Garden

ОПИСАНИЕ:

Екоуеб гардън представлява геоклетъчна система, която в разпънато състояние наподобява пчелна пита. Съставена е от ултразвуково заварени,  HDPE ленти. Секциите се разгъват, като устойчивостта и целостта на системата се осигуряват посредством земни анкери А2/А3 и J-пинове. Разпънатата геоклетка се запълва с подходящ материал като: чакъл, хумус или пясък.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • За стабилизиране повърхността на земни насипи с цел предотвратяване на повърхностна ерозия;
  • При изграждане на геопластики и други теренни форми в парковата среда и дворното пространство;
  • За стабилизиране на бреговете при изграждане на изкуствени езера и реки.

ПРЕДИМСТВА:

  • Висока надеждност и носимоспособност; 
  • Дълготрайност; 
  • Опростен монтаж, неизискващ специални умения; 
  • Възможност за озеленяване и затревяване.
ГАЛЕРИЯ
Полезна информация: