EcoWeb Wall

EcoWeb Wall
ОПИСАНИЕ:
Екоуеб уол е изключително практична и лесна за изпълнение гъвкава система за моделиране на терена и изграждане на подпорни стени със зелено лице. Тя е компактна и лесно преносима в лек автомобил. Функционалността, устойчивостта и целостта на системата се осигуряват, след като секциите се разпънат и запълнят с инертен материал. В повечето случаи за пълнител на секциите се използва изкопния материал на обекта, което е едно от съществените предимства на системата, а перфорацията по стените й осигурява постоянен дренаж на водния отток. За да се озелени лицевата част, предните два реда клетки трябва задължително да бъдат запълнени с хумус. След което в тях да бъдат засадени желаните от вас цветя и растения. След време, развилата се растителност ще скрие видимата част на системата.  

ПРИЛОЖЕНИЕ:
•    за моделиране на терена и създаване на озеленени подпорни стени;
•    за цветни джобове и лехи по протежение на откоси;
•    за създаване на цветарници с различна форма;
•    за изграждане на озеленени преградни и шумозащитни съоръжения.

ПРЕДИМСТВА:
•    опростен монтаж, неизискващ специални умения;
•    възможност за запълване с широка гама материали.
•    висока надеждност и носимоспособност;
•    дълготрайност;

ГАЛЕРИЯ
Полезна информация: