MacMat R1020

MacMat R1020

ОПИСАНИЕ:

Синтетична рогозка, от екструдирани полипропиленови мононишки, допълнително армирани с HDPE мрежа. Прилага се за защита от ерозия на малки откоси с височина до 2м. Подходяща е за оформяне на площи с интензивно натоварване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • За защита на откоси, подложени на повърхностна ерозия;
 • При изграждане на земни насипи, където оформя лицето и позволява последващо озеленяване;
 • При изграждане на затревени отводнителни канали, езера и други водни съоръжения;
 • За подпомагане на хидропосевни мероприятия;
 • За оформяне на геопластики;
 • При детски площадки и в парковото пространство, където се очаква интензивно натоварване от страна на посетителите.
ПРЕДИМСТВА:
 • Използването на рогозката намалява вероятността от изнасянето на горния почвен слой и образуването на канали по повърхността на откоса;
 • Стабилизирайки почвената повърхност създава условия за развитие на засадената растителност;
 • Структурата на рогозката задържа почва и тревно семе, което подпомага дейностите по затревяването.
МОНТАЖ:
 • За монтажа на рогозката е необходимо да се отстранят всички неравности и растителност от повърхността на терена;
 • Плътното фиксиране на рогозката към земната основа се осъществява посредством земни анкери със застопоряващ диск и винтови анкери TL-P1/TL-P3;
 • При нужда от разкрояване на рогозката по контура на терена или около дървета и други елементи, тя се изрязва с помощта на макетен нож или ножица;
 • При полагане на няколко парчета рогозка, те се застъпват надлъжно и напречно минимум 10-15см;
 • След полагане рогозката се покрива с хумусна почва.
ГАЛЕРИЯ
Полезна информация: