MacMat R1

MacMat R1

ОПИСАНИЕ:

Синтетична рогозка със триизмерна структура от HDPE нишки, допълнително армирана с телена мрежа. Подходяща за ерозионен контрол при стръмни и дълги откоси с ясно изразен каменист състав.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • За защита на стръмни откоси, подложени на повърхностна ерозия;
  • За защита лицето на насипи, изкопи и други теренни елементи, където поради наличието на камъни съществува опасност от повърхностна ерозия;
  • За подпомагане на хидропосевни мероприятия.
МОНТАЖ:
  • За монтажа на рогозката е необходимо да се отстранят всички неравности и растителност от повърхността на терена;
  • Плътното фиксиране на рогозката към земната основа се осъществява посредством земни анкери със застопоряващ диск и винтови анкери TL-P1/TL-P3;
  • При нужда от разкрояване на рогозката по контура на терена или около дървета и други елементи, тя се изрязва с помощта на макетен нож или ножица;
  • При полагане на няколко парчета рогозка, те се застъпват надлъжно и напречно минимум 10-15см;
  • След полагане рогозката се покрива с хумусна почва.
Полезна информация: