Чакълен паркинг, усилен с геомрежа

Чакълен паркинг, усилен с геомрежа

Сложност:

Най-екологичната и лесна за изпълнение е насипаната настилка от чакъл, но за съжаление именно при нея се наблюдава образуването на коловози и изнасянето на чакъла.

В случаите, когато искаме да изградим допълнително място за паркиране към къщата или вилата, бюджетно решение е да използването на 'EcoMesh Геомрежа' в комбинация с нетъкан геотекстил.

Нетъканият геотекстил се полага върху уплътнената земна основа и предотвратява набиването на чакъла в дълбочина. Положена в слоя чакъл, насипан за изграждане на площадката, геомрежата допълнително го усилва и намалява риска от образуване на коловози.


 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: