Затревен паркинг с елементи Ecopark

Затревен паркинг с елементи Ecopark

Сложност:

Ако искате да обособите място за паркиране на тревата около къщата без да нарушавате визията на двора, паркинг елементите EcoPark са отлично решение. Те са лесни за транспортиране и имат бърз монтаж, като позволяват бързо и лесно озеленяване. 

За да се осигури достатъчно стабилна основа за паркиране, и да се намали вероятността от деформиране и пропадане е необходимо в слоя трошенокаменна основа да се положи геомрежа, след което тя да се трамбова добре. 

След като паркинг елементите се запълнят с хумусна почва и се затревят, те армират мястото, като в същото време остават невидими. 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: