Еко велоалея с филц

Еко велоалея с филц

Сложност:

Настилката от филц има редица предимства, като някой от основните са, че е естествена; пропуска вода надолу към земните пластове; не прегрява през лятото и е лесна за изграждане. При изграждане на този тип настилка, дебелината и трябва да се съобрази с очакваното натоварване.

За изграждането на такъв тип алеи, особено, когато те са в горска среда е изключително подходящо полагането на геоклетъчната система EcoWeb Garden. Запълнена с филц и добре трамбована, тя осигурява стабилност и здравина, като не позволява пропадане и деформиране на чакъла.

Нетъканият геотекстил, положен под геоклетъчната система има разделяща функция, като не позволява на чакъла да пропада в земната основа.

За да се предотврати разпиляването на филца в тревата е необходимо използването на кантираща лента, положена от двете страни на настилката. Тя също така ограничава прорастването на тревата и осигурява чисти и равни краища на алеята.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: