Чакълен паркинг с геоклетъчна система

Чакълен паркинг с геоклетъчна система

Сложност:

Паркоместата са важна част от всеки проект. Лесен за направа и с приятен естествен вид е паркингът, изграден от чакъл.

EcoWeb Garden е идеално решение за направата на чакълиран паркинг, тъй като системата не позволява изнасяне на чакъла и образуването на коловози.

Нетъканият геотекстил, положен върху уплътнената земна основа има дренажна и стабилизираща функция. Той не позволява на чакъла, насипан в геоклетъчната система да пропадне в дълбочина вследствие на натоварване от паркиралите автомобили.


Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: