Унипаваж, усилен с геомрежа

Унипаваж, усилен с геомрежа

Сложност:

Зоните за паркиране са неизменна част от околното пространство. За да се гарантира тяхната добра визия и устойчивост във времето, от особено значение е те да бъдат добре проектирани и правилно изпълнени. 

Неприятен момент е появата на локви и кал, вследствие на деформиране и пропадане на настилката. Положената в трошенокаменния слой, "Ecomesh геомрежа" заздравява и стабилизира основата под местата за паркиране, осигурявайки дълговечност на съоръжението и значително намалявайки риска от пропадане на настилката.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: