Изграждане на балконски цветарник

Изграждане на балконски цветарник

Сложност:

При изграждането на балконски цветарник е необходимо стените му да се предпазят от влагата. 

За целта по стените му се полага защитната мембрана Ecodrain, а по дъното на цветарника дренажната мембрана Maxistud 20F, която играе ролята на дренаж. Също така наличието на чашки с прорези при Maxistud 20F осигурява равномерното разпределяне на водата и гарантира наличието на необходимото количество влага за растенията. 

Положеният над нея нетъкан геотекстил предпазва мембраната от запушване и така способства правилното й функциониране.

 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: