Повдигната леха от плет

Повдигната леха от плет

Сложност:

Засаждането на растителност в лехи, повдигнати от нивото на земята се практикува отдавна в много европейски страни. 

Освен че са красиви, този тип лехи са и много практични и функционални. Някой от техните основни предимства са, че по време на работа няма нужда от клякане и навеждане, както и това, че поливането е по-качествено, тъй като водата не се разлива напразно в околните пространства, а попада само там, където са насажденията.

При направата на повдигната леха от плет е важно да се осигури защита на плета. За да се предотврати контакта между водата в лехата и плета, което би довело до неговото изгниване е необходимо полагането на дренажната мембрана EcoDrain по вътрешните стени на лехата. 

Нетъканият геотекстил има дренажна функция, като подпомага отвеждането на водата и предотвратява смесването на насипаната хумусна почва със земната основа под лехата. 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: