Декоративно езеро с пътека от габиони и беседка

Декоративно езеро с пътека от габиони и беседка

Сложност:

Обособяването на кът за отдих в центъра на изкуствено езерце е предизвикателство за всеки проектант. Този елемент от парковата среда има изключително ефектна визия и ще стане център на вашата градина.

В основата на безпроблемното функциониране на водната площ е избора на надеждна водонепропусклива мембрана. 

За изграждането на стабилна беседка и надеждна пътека от габиони в езерото е необходимо осигуряването на здрава основа. За да се гарантира тяхната здравина и да се предотврати разместване и преобръщане е важно всеки габион да бъде стабилизиран посредством метален профил и фундамент., около които се монтират електрозаварени габиони. Така монтираните габиони са стабилна основа за монтажа на беседката и плочопътеката през водната площ.

Като най-важен елемент при изграждането на езерото може да посочим избора на подходяща водонепропусклива мембрана.  PVC мембраната Alkorplan, положена по дъното на езерото гарантира неговата дълговечност, като за да се предпази от повреди, е необходимо под и над нея да се положи нетъкан геотекстил. Тя се обръща поне 30см по стабилизиращите метални профили.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: