Декоративно езеро от PVC с пътека от габиони

Декоративно езеро от PVC с пътека от габиони

Сложност:

Водните площи винаги са акцент в двора. Един различен и много ефектен вид езера са тези, при които през водата преминава пътека, по която посетителя може да се разходи.

В основата на добре функциониращото езеро е избора на подходящ материал, от който то да бъде изградено. PVC фолиото е съвременен и предпочитан материал за изграждане на водни площи, поради това че е гъвкаво и позволява направата на разнообразни форми. За да се предотврати неговото нараняване и пробиване, под  и над него се полага слой нетъкан геотекстил. Поради факта, че фолиото се полага след замонолитването на носещите профили за пътеката, около всеки профил се налага специална обработка, гарантираща водонепропускливостта на PVC мембраната.

Самата основа на пътеката се изгражда като около всеки носещ стоманен профил се монтира електрозаварен габион, който се запълва с подходящи камъни. Върху горната, нивелирана страна на габиона се оформя стъпка, чрез монтиране на каменна плоча или друг материал, в зависимост от конкретното решение.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: