Декоративно езеро с дълбочина над 2 метра

Декоративно езеро с дълбочина над 2 метра

Сложност:

При изграждането на декоративно езеро е необходимо изкопа да се почисти от камъни, буци, корени и да се трамбова добре. Преди полагането на хидроизолационната мембрана 'Alkorplan' е необходимо поставянето на основа от нетъкан геотекстил. Положен под и над мембраната, геотекстила я предпазва от нараняване и продупчване.

За максимален декоративен ефект, дъното на басейна се покрива с филц и различни по размер камъни, като на места се обособяват зони за растителност.

При езера с по-голяма дълбочина бреговете са стръмни и задържането на филц и камъни е почти невъзможно. В тези зони се полага геоклетъчната система EcoWeb Garden, която спомага за оформянето на стръмните брегове и задържа материала.  

За омекотяване границата между брега и водата е необходимо засаждането на влаголюбиви растения като Ириси, Блатняк, Водна детелина и др.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: