Дренаж и защита на тухлена подпорна стена

Дренаж и защита на тухлена подпорна стена

Сложност:

Подпорните стени несъмнено са добро решение за предотвратяване движението и деформацията на земята в следствие на ерозионни процеси. 

Всички подпорни стени, независимо от материалът от който са направени страдат от постоянния контакт с повърхностните и подпочвени води. 

За да се гарантира бързото оттичане на водата в обратния насип зад нея се изгражда дренаж. Качественото му изпълнение е от голямо значение за стабилността и дълговечността на стената. 

Защитната мембрана EcoDrain, положена по задната повърхност на подпорната стена не позволява на водата в почвата да прониква в стената, оставяйки петна по лицевата и част. 

Дренажният геокомпозит MacDrain W1061, благодарение на своите канали в надлъжна посока спомага за бързото отвеждане на водата към дренажната тръба. За да се осигури надеждно функциониране на дренажната система, дренажният камък, както и дренажната тръба са обвити с нетъкан геотекстил, който играе ролята на филтър и ги предпазва от запушване.

 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: