Цветна фигура с шумозащитни функции

Цветна фигура с шумозащитни функции

Сложност:

Безпроблемното оформяне на сложни фигури е възможно благодарение на геоклетъчната система EcoWeb Garden, която е гъвкава и позволява полагане по крива. Освен това наличието и по повърхността на шумозащитното съоръжение гарантира, че субстратът с който е запълнена ще остане стабилен, без опасност от свличане и изнасяне. Геоклетъчната система се фиксира с помощта на скоби от арматурна стомана и се озеленява. След като растенията се вкоренят, това допълнително армира конструкцията и придава здравина. Нетъканият геотекстил, положен между земната основа и геоклетъчната основа има разделителна и дренажна функция. 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: