Укрепване на откос с армирана синтетична рогозка

Укрепване на откос с армирана синтетична рогозка

Сложност:

Ерозията може да възникне в резултат на различни дейности. Наклонените терени, които са  изложени на въздействието на дъжда и вятъра често страдат от нарушен почвен профил. Правилното проектиране на откосите е от голямо значение за по-нататъшната експлоатация на терена. Вариантите за укрепване са различни в зависимост от местоположението и функциите на съответния терен.

Армираната синтетичната рогозка MacMat R1020 представлява триизмерна структура от екструдирани полипропиленови мононишки, които задържат почвените частици и не позволяват изнасянето им. Армировката от HDPE я прави подходяща за паркови пространства или дворове, където се очаква интензивно натоварване.

Полага се върху предварително почистена от растения, буци и други неравности основа и се фиксира посредством колчета от арматурна стомана. 

След полагане може да бъде затревена чрез засипване със смес от тревно семе и хумусна почва, чрез хидропосев или озеленена с растителност.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: